Accessibility Tools

Skip to content Skip to footer

1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR

MARIONA RAICH LLOVERAS, és el titular del lloc web que vostè visita, sent el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari, per la qual cosa, en el tractament de les seves dades de caràcter personal, garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades LOPD i RGPD, així com a la normativa sobre Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), per la qual cosa es facilita la informació següent del tractament.

Aquesta política de privadesa estableix la forma i proporciona la informació necessària sobre la gestió i el tractament de les dades personals recollides en aquesta web. L’usuari haurà de llegir-la i acceptar-la abans de seguir-la.

2. MENORS

Queda prohibit l’accés i l’ús d’aquest lloc web als menors de 18 anys que no estiguin degudament autoritzats. MARIONA RAICH LLOVERAS, entén que des del moment en què un menor accedeix a aquesta web, compta amb el permís dels pares, del tutor o del representant legal.

MARIONA RAICH PLOVERAS     informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

3. ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES PERSONALS

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per sol·licitar informació, contactar, subscriure’s als nostres butlletins i/o realitzar operacions comercials o mercantils amb MARIANA RAICH LLOVERAS No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de dur a terme les sol·licituds realitzades per l’interessat o subscriure’s als nostres butlletins.

4. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES

Les dades que us sol·licitem en tot moment, són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per a la qual es recullen. Com a usuari ens certifica que totes les dades que ens envieu o proporcioneu a través d’aquests formularis són certes, veraces i pertinents per a la finalitat que han estat sol·licitades. En funció del formulari o apartat al qual accediu, la informació que ens proporcioneu s’utilitzarà per a les finalitats descrites a continuació: 1. Les que particularment indiquem a cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari d’electrònic de registre, contacte, consulta o similar . 2. Atendre les vostres sol·licituds i informar sobre els nostres serveis, encàrrecs o qualsevol tipus de petició que realitze a través de qualsevol de les formes de contacte de la nostra web. 3. Per facilitar als nostres usuaris la subscripció a les nostres publicacions, notícies periòdiques o bloc. 4. Per poder elaborar estadístiques amb fins comercials. 5. Per enviar comunicacions comercials pròpies relacionades amb els nostres productes, serveis, novetats o promocions, a través de qualsevol mitjà electrònic, postal o telefònic, així com d’empreses que col·laborin amb  MARIONA RAICH LLOVERAS. Aquests tercers mai no tindran accés a les seves dades personals, i aquestes comunicacions sempre seran sobre productes i serveis relacionats amb el nostre sector. 6. Per facilitar el fer-se seguidor dels perfils de MARIONA RAICH LLOVERAS  a les xarxes socials que enllacen a la nostra web. En aquest sentit, volem que conegueu que el tractament de les vostres dades personals dins l’entorn d’aquestes xarxes socials es regirà per les polítiques de privadesa d’aquestes xarxes, per la qual cosa l’exercici de drets per part de MARIONA RAICH LLOVERAS quedarà limitat a aquelles que permeti la xarxa social de què es tracti, per això recomanem que abans de seguir els nostres perfils en xarxes socials revisi les condicions d’ús i polítiques de privadesa de les mateixes.

5. CONFIDENCIALITAT, CONSERVACIÓ I CESSIÓ DE DADES

Les vostres dades seran tractades amb la màxima confidencialitat per tots els nostres col·laboradors o empleats en qualsevol fase dels serveis que prestem, sent les vostres dades utilitzades exclusivament amb les finalitats que us hem indicat anteriorment. Les vostres dades seran conservades pel termini imprescindible per dur a terme l’encàrrec encomanat, així com per complir amb la legislació vigent. En el cas d’acceptar rebre comunicacions comercials de MARIONA RAICH LLOVERAS, seran conservats mentre no sol·licite la cancel·lació. MARIONA RAICH LLOVERAS, li garanteix que les seves dades no seran cedides ni comunicades a cap tercer, excepte en els casos legalment previstos i en el cas que aquesta cessió estigui emparada per les lleis, o bé sigui imprescindible per poder complir el servei sol·licitat i /o contractat. En el cas de cedir les vostres dades fora d’aquests supòsits us sol·licitarem la vostra autorització expressament. No fem transferències internacionals de dades fora de la Unió Europea.

6. INCORPORACIÓ DE DADES DE TERCERS

En cas que ens faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, declara que ha estat autoritzat per aquestes persones per facilitar-ne les dades, i que li

s ha informat abans de tot el que recull aquesta política de privadesa, especialment de les dades la nostra empresa i de com exercir els drets que sobre el tractament de les seves dades. MARIONA RAICH LLOVERAS, no assumeix cap responsabilitat sobre les dades d’aquests tercers que ens proporcioni, i la seva exclusiva responsabilitat és disposar de l’autorització dels titulars i proporcionar-los la informació necessària sobre el tractament de les seves dades.

7. EXERCICI DE DRETS

En tot moment, ens podrà remetre una comunicació per escrit al domicili social de MARIONA RAICH LLOVERAS, o al correu electrònic que figura a la nostra web, per exercir els seus drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, així com la limitació o oposició haurà d’incloure una fotocòpia del vostre DNI o un altre document que ens permeti identificar-vos. Els drets que podeu exercir són els següents: 1. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades, així com la limitació o oposició al vostre tractament. 2. Dret a fer una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si ho considera oportú. 3. Dret a cursar baixa en els nostres serveis de subscripció, enviant un correu electrònic a: info@sanamentpsicologia.com indicant a la seva sol·licitud: BAIXA SUBSCRIPCIÓ. 4. Dret a revocar el consentiment prestat per al tractament de les vostres dades en qualsevol moment sempre que sigui possible. Si bé aquesta revocació en cap cas no tindrà caràcter retroactiu.

8. ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

Marcant les caselles d’acceptació obligatòria de la nostra “Política de Privadesa” i “Avís Legal” i l’entrada de dades als camps dels nostres formularis, l’usuari accepta expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició , declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i per tant consentint el tractament de les seves dades per part de MARIONA RAICH LLOVERAS, en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privadesa.

9. MESURES DE SEGURETAT

MARIONA RAICH LLOVERAS, ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals que ens proporcioni. Evitant així la seva alteració, pèrdua, tractaments o accessos no autoritzats. Tot i això, l’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat a Internet no són segures al cent per cent.

10. MODIFICACIONS DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

MARIONA RAICH LLOVERAS, pot alterar aquesta política de privadesa per adaptar-la a les modificacions que es produeixin o pels canvis legislatius que vagin apareixent i afectin les polítiques recollides en aquest document. Com a conseqüència, recomanem que ho reviseu periòdicament, així com que es posi en amb nosaltres davant qualsevol tipus de dubte o incidència al correu electrònic:  info@sanamentpsicologia.com o a l’adreça i telèfons de contacte que figuren a la nostra web.

Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy